• Myslenická 3001, 902 01 Pezinok
  • 0948 866 866 | 0948 766 766
  • Myslenická 3001, 902 01 Pezinok
  • 0948 866 866 | 0948 766 766

Poistenie

“NAJLACNEJŠIE POISTENIE VYBAVÍTE U NÁS”

Produkty poistenia:

Povinné zmluvné poistenie

Zákonom dané poistenie zodpovednosti, ktoré kryje riziko škôd na zdraví a majetku tretích osôb spôsobených pri prevádzke vášho vozidla.

Havarijné poistenie

Zmluvné poistenie na ochranu vašej investície do nového auta. Kryje poistné nebezpečenstvo typu havárie, odcudzenia, vandalizmu či živelných udalostí.